BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (MISA Bumas)
Khởi tạo và phần mềm
năm đầu tiên
Gói dành cho đơn vị trực thuộc
 • Phần mềm MISA Bumas cho Đơn vị trực thuộc thực hiện:
 • Lập dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận kết quả phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN
 • Xem tình hình thực hiện ngân sách
10.000.000đ /Gói
Gói dành cho đơn vị chủ quản
 • Phần mềm MISA Bumas cho Đơn vị chủ quản thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị trực thuộc
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn ngành
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, gửi cơ quan tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc
 • Xem tình hình thực hiện ngân sách toàn ngành
20.000.000đ /Gói
Gói dành cho phòng Tài chính – Kế hoạch
 • Phần mềm MISA Bumas cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn địa phương
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn địa phương, gửi Sở Tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện ngân sách toàn địa phương
40.000.000đ /Gói
Gói dành cho sở tài chính
 • Phần mềm MISA Bumas cho Sở Tài chính thực hiện:
 • Lập bảng dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn tỉnh
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn tỉnh
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện ngân sách toàn tỉnh
99.000.000đ /Gói
Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2
Gia hạn dịch vụ sử dụng phần mềm từ năm thứ 2 bao gồm các nội dung:
 • Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới
 • Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng
 • Sử dụng dịch vụ dung lượng, duy trì máy chủ
Gói dịch vụ Đơn giá (vnđ) Đơn vị tính
Gói dành cho đơn vị trực thuộc 2.000.000 Năm
Gói dành cho đơn vị chủ quản 5.000.000 Năm
Gói dành cho phòng tài chính 5.000.000 Năm
Gói dành cho sở tài chính 10.000.000 Năm
Đơn vị trực thuộc
2.000.000đ
Năm
Đơn vị chủ quản
5.000.000đ
Năm
Phòng tài chính
5.000.000đ
Năm
Sở tài chính
10.000.000đ
Năm
Dịch vụ đào tạo/ triển khai
Dịch vụ tập huấn phần mềm trực tuyến tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 02 người/đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
2.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ đào tạo phần mềm trực tuyến từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị (tối đa 10 người)
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
4.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ tập huấn phần mềm tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
4.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ đào tạo phần mềm tại đơn vị
 • Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Lưu ý:
– Khi khách hàng triển khai Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
 • Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
 • Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
 • Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
 • Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
 • Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
– Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên.
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.