BÁO GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (MISA Bumas)
Khởi tạo và phần mềm
năm đầu tiên
Gói dành cho đơn vị trực thuộc
 • Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ lập dự toán quản lý ngân sách như:
 • Lập dự toán NSNN
 • Nhận kết quả phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN
 • Xem tình hình thực hiện dự toán
10.000.000đ /Gói
Trong đó:
Phí khởi tạo: 8.000.000đ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 2.000.000đ
Gói dành cho đơn vị chủ quản
 • Phần mềm đáp ứng công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành như:
 • Lập dự toán NSNN
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị trực thuộc
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn ngành
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, gửi Cơ quan Tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị trực thuộc
 • Xem tình hình thực hiện NSNN toàn ngành
20.000.000đ /Gói
Trong đó:
Phí khởi tạo: 15.000.000đ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 5.000.000đ
Gói dành cho phòng Tài chính – Kế hoạch
 • Phần mềm đáp ứng công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN địa phương như:
 • Lập dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn địa phương
 • Tổng hợp dự toán NSNN địa phương, gửi Sở Tài chính
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện NSNN toàn địa phương
40.000.000đ /Gói
Trong đó:
Phí khởi tạo: 35.000.000đ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 5.000.000đ
Gói dành cho sở tài chính
 • Phần mềm đáp ứng công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN địa phương như:
 • Lập dự toán NSNN hàng năm, trung hạn, dài hạn
 • Nhận, phê duyệt, thông báo kết quả cho đơn vị cấp dưới
 • Thống kê tình hình nộp dự toán toàn tỉnh
 • Tổng hợp dự toán NSNN toàn tỉnh
 • Phân bổ dự toán cho đơn vị cấp dưới
 • Xem tình hình thực hiện NSNN toàn tỉnh
99.000.000đ /Gói
Trong đó:
Phí khởi tạo: 89.000.000đ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 10.000.000đ
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm bao gồm các nội dung:
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
Gói dịch vụ Đơn giá (vnđ) Đơn vị tính
Gói dành cho đơn vị trực thuộc 2.000.000 Năm
Gói dành cho đơn vị chủ quản 5.000.000 Năm
Gói dành cho phòng tài chính 5.000.000 Năm
Gói dành cho sở tài chính 10.000.000 Năm
Đơn vị trực thuộc
2.000.000đ
Năm
Đơn vị chủ quản
5.000.000đ
Năm
Phòng tài chính
5.000.000đ
Năm
Sở tài chính
10.000.000đ
Năm
Dịch vụ đào tạo/ triển khai
Dịch vụ tập huấn trực tuyến tập trung cho các đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
2.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho riêng từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
4.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ tập huấn tập trung cho các đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
4.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Dịch vụ đào tạo trực tiếp cho riêng từng đơn vị
 • Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000đ Đơn vị/ Khóa
Lưu ý:
– Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm kích hoạt.
– Chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá Gói Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên nếu khách hàng đăng ký và thanh toán chậm (sau khi hết hạn bảo hành).
– Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.